СТРОМ 21

strom_21

Стром 21 е експерт във всички области на строителните технологии, като представя едни от най-качествените продукти, с помощта на които се решават, както тясно специализирани, така и комплексни задачи в строителството, с фокус върху изграждането на топлоизолационни системи.
 

Стром 21 продуктови категории:

* Продукти за топлоизолация

* Продукти за хидроизолация

* Лепила на циментова основа

* Зидарски разтвори и шпакловки

* Саморазливни мазилки

* Декоративни фасадни мазилки

* Декоративни бои

* Грундове и саниране

* Продукти на гипсова основа